2022 ENROLMENTS
NOW OPEN

Long day session for 3YO and 4YO kinder

Wombat Group 4yo – $525.00 per term

Monday 8.30am to 4.00pm – ext. care 5.30pm
Thursday 8.30am to 4.00pm – ext. care 5.30pm

Koala Group 4yo – $525.00 per term

Wednesday 8.30am to 4.00pm – ext. care 5.30pm
Friday (bush kinder) 8.30am – 4.00pm

Possum Group – 3yo -$450.00 per term

Tuesday 8.30am – 4.30pm
Friday 8.30am – 12.15pm